Vicki and HungNovember 19, 2015 - 1:37 pm

Cancel - Che0o em. FPT Polytechnic tuyển sinh bằng hecnh thức xe9t tuyển theo một trong ce1c tieau ched:- Thed sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương ve0 cf3 điểm tổng kết Toe1n lớp 12 từ 5.5 trở lean hoặc điểm Toe1n thi tốt nghiệp THPT từ 5.5 trở lean.- Thed sinh le0 sinh viean hệ chednh quy ce1c trường Cao đẳng, Đại học.Nếu em thỏa me3n 1 trong ce1c điều kiện đf3 thec em hoe0n toe0n cf3 thể được xe9t tuyển thẳng ve0o trường.Ngay từ be2y giờ, em đe3 cf3 thể đăng kfd trực tuyến tại wsebite để được giữ chỗ, hoặc chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ (theo thf4ng be1o tuyển sinh) ve0 gửi về văn phf2ng tuyển sinh của trường trước nge0y 30/06/2012 để được tham gia ce1c chương trecnh ưu đe3i de0nh cho te2n sinh viean.Nhe0 trường sẽ cf3 thf4ng be1o về kỳ tuyển sinh tiếp theo trean wsebite , em nhớ theo df5i để biết theam chi tiết về chỉ tieau, ce1c chuyean nge0nh đe0o tạo cũng như hạn nộp hồ sơ ve0 lịch học nhe9.Hẹn gặp lại em tại trường!

Your email is never published or shared.

There was an error submitting your comment. Please try again.